Giới thiệu

 

gioi-thieu-agk-trung-tam-huan-luyen-va-cap-chung-chi-an-toan-lao-dong
AGK trung tâm huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động.

AGK  là đơn vị được Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh Và Xã hội(**) cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP(**) (Giấy phép được đăng tải trên website chính thức của Cục An toàn lao động).

AGK HIỆN ĐANG TỔ CHỨC MỞ CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN & CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CÔNG TY, XÍ NGHIỆP VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ – CP: